021 / 2072166 | 0800 8736 744
info@aztpensii.ro
  Search
Protectia datelor
Protectia datelor
Nota simplificata pentru protectia datelor cu caracter personal
Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi!

Prin această Notă simplificată pentru protecția datelor cu caracter personal, precum și prin Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal, vă informăm despre modul în care ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. (denumită în conținutul prezentei note ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE) vă prelucrează și vă protejează datele cu caracter personal.


Mai multe informații gasiți la pct. 1, 2 și 3 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.


Date cu caracter personal pe care le colectăm

ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE poate colecta date cu caracter personal din mai multe surse:
 • Date pe care dumneavoastră ni le furnizați; și
 • Date despre dumneavoastră pe care le primim din alte părți: surse publice (de exemplu: din presă), autorități publice (precum: Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Casa Națională de Pensii Publice - CNPP, Case de pensii sectoriale, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD, instanțe de judecată, organe de poliție), alți administratori/intermediari/brokeri de pensii private, agenți de marketing, angajatori, executori judecătorești, notari publici, avocați, reprezentanți legali.
Datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de produsele și serviciile noastre, mai exact produse de pensii private și servicii în legatură cu acestea.


Mai multe informații gasiți la pct. 3 și 4 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.


Date cu caracter personal pe care le procesăm

Vom colecta și vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în baza legislației aplicabile ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE pentru a ne conforma obligațiilor legale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucat legile și regulamentele în vigoare nu ne obligă să obținem acordul expres) pentru scopuri precum:
 • încheierea și administrarea contractelor cu dumneavoastră
 • informarea asupra produselor și serviciilor pe care le-ați contractat sau de care v-ați interesat
 • respectarea oricăror obligații legale (precum cele fiscale, contabile, de administrare, de arhivare etc.)
Vom colecta și vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului (dar numai în situația în care este necesar consimțământul dumneavoastră) pentru scopuri precum:
 • informări transmise de către ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE sau companii din Grupul Allianz sau terțe părți alese de noi, despre produse și servicii de care considerăm ca ați fi interesați. Puteți să vă retrageti oricând consimțământul acordat anterior, fără a afecta însă legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii
Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către:
 • autorități publice, alte societăți din cadrul Grupului Allianz, alți administratori/intermediari/brokeri de pensii private, agenți de marketing, auditori financiari, bănci depozitare, alte banci, angajatori, executori judecătoresti, notari publici, avocați, reprezentanți legali
 • furnizori de servicii care îndeplinesc anumite activități în numele nostru (precum servicii de curierat, managementul documentelor, întreținere, dezvoltare și suport IT etc.)
 • furnizori/terțe părți care să vă trimită comunicări care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră sau
 • pentru respectarea oricăror obligații legale.

Mai multe informații gasiți la pct. 3 și 4 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.


Transferuri internaționale

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul, cât și în exteriorul Spațiului Economic European (SEE). Vom lua măsuri pentru a ne asigura că transferul, după caz, al datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE primește un nivel adecvat de protecție, așa cum o face în SEE.


Mai multe informații gasiți la pct. 5 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.


Drepturile dumneavoastră

În măsura în care este permis prin legislația aplicabila, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:
 • să solicitați accesul și sa aflați mai multe despre modul în care sunt procesate și transferate;
 • să solicitați să restricționăm orice procesare care vă vizează sau să vă retrageți consimțământul dacă l-ați acordat anterior;
 • să solicitați încetarea procesării, inclusiv pentru marketingul direct;
 • să solicitați să le actualizăm sau să le ștergem din înregistrările noastre;
 • să solicitați să le punem la dispoziția dumneavoastră sau a unei terte parți; și
 • să depuneți o reclamație.

Mai multe informații gasiți la pct. 6 și 7 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.


Durata de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii scopurilor asupra carora ați fost informat, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.


Mai multe informații gasiți la pct. 8 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.


Contactați-ne

Ori de cate ori aveți întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne contactați.
De asemenea, puteți consulta oricând Nota simplificată și Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal:
 • la sediul nostru
 • pe pagina noastră de internet www.aztpensii.ro, în secțiunea Protecția datelor, sau
 • puteți să ne contactați pentru a vi le pune la dispoziție.

Mai multe informații gasiți la pct. 9 din Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal.