Incident Management


DESCRIERE INCIDENT
Va rugam sa descrieti incidentul
pe care doriti sa-l raportati si sa
furnizati orice informatii sau
documente folositoare*

INFORMATII PRIVIND PERSOANELE IMPLICATE
Va rugam sa indicati numele
tuturor persoanelor implicate in
incidentul raportat, precum si
numele persoanelor care pot
furniza informatii suplimentare,
care sa contribuie la efectuarea
unei investigatii complete

COMUNICARE
Va rugam sa mentionati orice
alte demersuri de comunicare
pe care le-ati facut anterior,
legat de aceasta problema, si
persoanele carora li s-a adresat
comunicarea

ALTE DETALII
Va rugam sa furnizati orice alte
informatii pe care le considerati
necesare sau relevante in
problema descrisa
* campul este obligatoriu

In vederea identificarii rapide a unui incident privind protectia datelor personale, va rugam sa raspundeti cu “DA” sau “NU” la
urmatoarele 3 intrebari:
Incidentul presupune orice fel
de date personale (sensibile)
ale unui individ (ex: angajat,
client etc)?
Poate incidentul sa conduca la
un risc de distrugere, pierdere,
modificare, dezvaluire
neautorizata sau acces la date
cu caracter personal?
Poate incidentul să conducă
potential la un risc sau la un risc
ridicat pentru drepturile
si libertatile individului (adică
astfel de date pot fi utilizate in
mod abuziv de catre terti
neautorizati)?

Informatii suport

Definitia datelor cu caracter personal:
"Date personale" inseamna orice informatie referitoare la o persoana identificata sau identificabila ("persoana vizata" sau
"persoana fizica"); o persoana identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire
la un identificator cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau
mai multi factori specifici fizici, fiziologici, genetici, identitate mentala, economica, culturala sau sociala a acelei persoane
fizice.

Definirea datelor personale sensibile:
"Date personale sensibile" sunt categorii speciale de date cu caracter personal, care dezvaluie originea rasiala sau etnica,
opiniile politice, credintele religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor; date privind sanatatea, viata
sexuala si orientarea sexuala; date genetice sau date biometrice.

Exemple de risc sau risc ridicat pentru drepturile si libertătile individului:
Furtul de identitate sau frauda, pierderea financiara, discriminarea, inversarea pseudonimizării, deteriorarea reputatiei.